OSNOVNE VEŠČINE NA DELOVNEM MESTU

Naš cilj

Pismenost, numerično znanje in socialne veščine so temelj uspešnega vključevanje na trg dela.

n prav na tem mestu se začenja naš projekt ERASMUS + “Osnovne veščine na delovnem mestu

Naš cilj je izboljšati osnovna znanja in spretnosti odraslih z nizko stopnjo izobrazbe, še posebej beguncev in migrantov, v štirih delovnih sektorjih: v gradbeništvu, v socialni oskrbi in negi, v turizmu in čiščenju. S štirimi protagonisti lahko študentje izkusijo, kako je mogoče z uporabo osnovnih znanj, ki se v the poklicih zahtevajo, kompetentno obvladati tipične poklicne situacije. Posamezne naloge so vključene v vsakdanje delovno življenje štirih poklicev različnih delovnih sektorjev. Zaradi akcijske usmeritve koncepta, se kompetence usposabljajo in odražajo v številnih situacijah.

Naša ciljna skupina

  • trenerji na področju izobraževanja in vključevanja odraslih, svetovalci zaposlitev in karierni svetovalci na zavodih za zaposlovanje in agencijah za posredovanje zaposlitev
  • odrasli z nizko izobrazbo, prosilci za azil in migranti z osnovnim znanjem in sposobnostmi pismenosti in računanja

Pridobite več informacij o