ZÁKLADNÉ PRACOVNÉ ZRUČNOSTI

Náš cieľ

Gramotnosť, matematické a sociálne zručnosti sú základom úspešnej integrácie na trhu práce.

Tu sa začína projekt ERASMUS + “„Základné pracovné zručnosti“!

Naším cieľom je zlepšiť základné zručnosti dospelých s nízkym vzdelaním, najmä utečencov a migrantov v štyroch pracovných odvetviach: stavebníctvo, zdravotná starostlivosť, cestovný ruch a upratovacie služby. Používatelia môžu pomocou štyroch hlavných protagonistov zažiť, ako môžu kvalifikovaným spôsobom zvládnuť typické profesijné situácie prostredníctvom uplatňovania základných zručností, ktoré sa v týchto profesiách vyžadujú. Úlohy sú zakotvené v každodennom pracovnom živote štyroch vzorových povolaní rôznych pracovných sektorov. V dôsledku akčnej orientácie konceptu sú zručnosti predávané cez rôzne pracovné situácie.

Naša cieľová skupina

  • tréneri v oblasti vzdelávania dospelých alebo integrácie, poradcovia na úradoch práce a kariérny poradcovia
  • dospelý s nízkou kvalifikáciou, žiadatelia o azyl a migranti s deficitom základných zručností v čitateľskej a matematickej gramotnosti

Získajte viac informácií o