ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο στόχος μας

Ο αλφαβητισμός, η αριθμητική και οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν το θεμέλιο για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας.

Εδώ ξεκινά το έργο ERASMUS + “Βασικές δεξιότητες στο χώρο εργασίας”!

Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τις βασικές δεξιότητες για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, ιδίως πρόσφυγες και μετανάστες, σε τέσσερις τομείς εργασίας: κατασκευαστικό τομέα, τομέα φροντίδας, τομέα τουρισμού και καθαριότητας. Χρησιμοποιώντας τέσσερις πρωταγωνιστές, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να μάθουν με βιωματικό τρόπο να διαχειρίζονται ικανοποιητικά τυπικές επαγγελματικές καταστάσεις μέσω της εφαρμογής και εξάσκησης βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται ειδικά για αυτά τα επαγγέλματα. Οι εργασίες που εκτελούν κατά την κατάρτιση είναι ενσωματωμένες στον καθημερινό εργασιακό βίο τεσσάρων επαγγελμάτων των τομέων εργασίας. Λόγω του πρακτικού προσανατολισμού της εκπαιδευτικής προσέγγισης, οι ικανότητες και δεξιότητες εξασκούνται και αντανακλώνται σε πολλές καθημερινές εργασιακές καταστάσεις.

Οι ομάδες στόχος μας

  • εκπαιδευτές στην εκπαίδευση ενηλίκων ή μέτρα ένταξης, συμβούλους γραφείου εργασίας και συμβούλους εργασίας
  • ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με βασικά ελλείμματα στον τομέα της αλφαβητισμού, της αριθμητικής και των κοινωνικών δεξιοτήτων

Λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το